Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

NN Konserwatywny - Na przeczekanie

22.10.2019 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 22 października 2019 r.

Fundusz: NN Konserwatywny (NN FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe

Rating: Rating dla funduszu NN Konserwatywny (NN FIO) - 2 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Choć zmiana może kojarzyć się z nowością, to jednak w przypadku funduszu NN Konserwatywny nie do końca tak jest.  Mimo, że od nieco ponad miesiąca za sterami funduszu NN Konserwatywny stoi nowy zarządzający – Krzysztof Prus – to jednak polityka inwestycyjna tego produktu nie uległa modyfikacji. Od kilku lat bowiem filozofia produktu jest jasno określona i nosi znamiona tzw. „bezpiecznej przystani”. W efekcie celem tego funduszu nie jest rywalizacja o najwyższe stopy zwrotu w grupie, ma on natomiast służyć jako tymczasowe „schronienie” dla inwestorów przed rynkowymi turbulencjami i jednocześnie pełnić funkcję „poczekalni” przed zaangażowaniem kapitału w bardziej ryzykowne rozwiązania z oferty TFI. Stąd też podstawowym zadaniem zarządzającego jest dbanie o płynność funduszu i niską zmienność wyników (czyli niski poziom ryzyka), nie zaś o wysokie miejsca w tabeli wynikowej. W tak zdefiniowane ramy działania wpisuje się konstrukcja portfela. Znajdziemy w nim bowiem wyłącznie polskie obligacje skarbowe w określonych proporcjach i z łącznie niewielką ekspozycją na ryzyko stopy procentowej. Ryzyko kredytowe (poza tym, które można przypisać Skarbowi Państwa), praktycznie funduszu nie dotyczy. W efekcie mamy do czynienia z produktem, który cechuje „czystość formy”. Warto dodać, że fundusz ma jedną z najniższych w grupie stawkę opłaty za zarządzanie (przy czym nie zapłacimy również opłaty za nabycie), choć w związku z przyjętym podejściem do budowy portfela wydaje się ona adekwatna.


Uzasadnienie oceny
Zmienność nie jest ulubionym terminem inwestorów, gdyż dla wielu z nich kojarzy się nie tyle z okazjami inwestycyjnymi, co ze stratami zainwestowanego kapitału. Właśnie w tą konwencję wpisuje się filozofia produktu NN Konserwatywny. Dedykowany jest on zatem tym, którzy cenią sobie wysoką płynność i niską zmienność zgromadzonych środków, przy jednocześnie relatywnie niskich kosztach zarządzania. Nie jest to zatem produkt dla każdego, a szczególnie maksymalistów, którzy chcą wycisnąć rentowność z rynku długu. Obecny kształt polityki inwestycyjnej ogranicza bowiem predysponowanie do wyższych miejsc w tabeli wynikowej. Mając na uwadze zalety i wady rozwiązania podtrzymujemy poprzednią, 2-gwiazdkową ocenę. Niemniej jednak podobnie jak poprzednio zaznaczamy, że mimo niskiego Ratingu, jakość procesu inwestycyjnego i zespół zarządzających oceniamy bardzo wysoko.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

Plusy: Minusy:
  • Wysoka jakość procesu inwestycyjnego.
  • Klarowny i jasno określony cel inwestycyjny produktu.
  • „Równa” kondycja na tle grupy porównawczej.
  • Jedna z najniższych w grupie opłata za zarządzanie.
  • Relatywnie niskie ryzyko mierzone odchyleniem standardowym stóp zwrotu.
  •  Fundusz z reguły plasuje się w ostatnim kwartylu stóp zwrotu, a koncepcja produktu nie zakłada rywalizacji o lepszą pozycję.

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę