Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

NN Krótkoterminowych Obligacji - ambicja przekuta w wynik

22.10.2019 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 22 października 2019 r.

Fundusz: NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu NN Krótkoterminowych Obligacji (NN FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
NN Obligacji Krótkoterminowych to fundusz „z charakterem”, dedykowany inwestorom, którzy poszukują produktu podejmującego walkę o wysokie miejsce w tabeli. Zarządzający produktem – Wojciech Górny – posiada mandat na aktywne poszukiwanie wartości dodanej. W tym celu wykorzystuje większość dostępnych na polskim rynku możliwości, które są stosowane również przez docelowych konkurentów. Na pierwszy ogień wysuwa się oczywiście bardziej liberalne podejście do ryzyka stopy procentowej, które może sięgać istotnie powyżej roku – co jest zwykle wartością graniczną dla „standardowych” rywali. Warto również wspomnieć o znaczącym udziale papierów przedsiębiorstw (zwykle ok. 30%) oraz o pewnej ekspozycji (zarówno w formie bezpośredniej, jak i pośredniej np. przy wykorzystaniu tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych) na kierunki zagraniczne, w tym te bardziej egzotyczne. Co więcej, wybór konkretnego kierunku geograficznego jest wynikiem oportunistycznego podejścia. W obszarze ryzyka kredytowego panuje odpowiedzialne podejście – portfel jest niemal podręcznikowo zdywersyfikowany. Znajdziemy w nim praktycznie tylko obligacje dużych spółek publicznych, o wysokiej wiarygodności. Całościowo NN Obligacji Krótkoterminowych przedstawia się jako ciekawa propozycja, która jak dotychczas dobrze sprawdza się w praktyce. W rezultacie otrzymujemy dynamiczną mieszankę, która może zachęcić inwestorów poszukujących rozwiązań z „dopalaczem”.

Opinia Analiz Online
NN Obligacji Krótkoterminowych to solidne rozwiązanie, które w ostatnich latach utrzymuje silną pozycją na tle rywali. Zarówno w krótkim, jak i w długim terminie wyniki produktu są ponadprzeciętne i z reguły plasują się wśród 25% najzyskowniejszych rozwiązań. Naturalnie zdarzają się też słabsze momenty, przykładem tego może być sierpień 2018 r. kiedy to ekspozycja na turecki dług odbiła się rykoszetem na wynikach produktu. Choć 2018 r. nie zapisał się do szczególnie udanych, to jednak istotną stratę (ok. -50 p.b.) udało się nadrobić, a aktywne poszukiwanie dodatkowej stopy zwrotu, umożliwiło powrót w bieżącym roku na wysokie miejsca w tabeli. Rozwiązanie cechuje się również ponadprzeciętną efektywnością, mierzoną parametrem IR, czyli relacją zysku do ponoszonego ryzyka. W krótkim okresie fundusz otrzymał najwyższą notę w Rankingu Analiz Online (5a), a w długim (36M) terminie 4a. Koncepcja rozwiązania zyskuje również coraz większą rzeszę zwolenników – świadczą o tym szybko rosnące aktywa (od końca 2016 r. zwiększyły się niemal 4-krotnie), które umożliwiły mu zajęcie pozycji lidera grupy pod kątem zarządzanych środków. Mając na uwadze wysoką jakość zarządzania produktem, wyróżniające wskaźniki efektywności i dbałość o kontrolę ryzyka jesteśmy zdania, że fundusz jest o włos od oceny 5 gwiazdek. Ta nota wymaga jednak silnego przekonania, której w naszej opinii dotychczasowa historia jeszcze nie dostarcza. Dlatego podtrzymujemy 4 gwiazdki z perspektywą na więcej, jeśli dobra kondycja zostanie utrzymana.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online
Plusy: Minusy:
  • Dobrze zorganizowany proces inwestycyjny i doświadczona kadra.
  • Wysoka płynność portfela, zwłaszcza w porównaniu z produktami o podobnym udziale części nieskarbowej, lecz opartej na rynku polskim.
  • Ponadprzeciętne stopy zwrotu.
  • Elastyczność i otwartość na zagraniczne rynki.
  • Szersze ramy duration sprawiają, że produkt może lepiej partycypować w hossie na rządowych papierach.
  • Wyższa od przeciętnej zmienność mierzona wskaźnikiem tracking error

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę