Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

NN Obligacji - na fali dobrej passy

22.10.2019 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 22 października 2019 r.

Fundusz: NN Obligacji (NN FIO)

Segment: dłużne PLN

Grupa: papiery skarbowe długoterminowe

Rating: Rating dla funduszu NN Obligacji (NN FIO) - 5 gwiazdek
Charakterystyka produktu
NN Obligacji to produkt, który charakteryzuje konsekwencja w działaniu i dość spore przywiązanie do benchmarku.  Choć wydawać by się mogło, że wytrwałość w realizowaniu polityki inwestycyjnej „drobnych kroków” jest nudna, to jednak nic bardziej mylnego. Zarządzający – od kwietnia 2018 r. jest nim Tomasz Rabęda – posiada bowiem mandat na poszukiwanie dodatkowej stopy zwrotu. Przejawia się on w okresowo większych odchyleniach od modelowego wzorca (benchmarku) oraz nieco bardziej liberalnym podejściu do ryzyka stopy procentowej, które stanowi kluczowy obszar zarządzania funduszem dedykowanym polskim obligacjom skarbowym. Jest ono wyższe niż w przypadku większości rywali – historycznie sięgało nawet ok.  4,9 (I poł. 2019 r.), podczas gdy średnia dla grupy w tym okresie wynosiła 3,6. Dodatkowo mając na uwadze, że w zdecydowanej większości w portfelu znajdziemy papiery o stałym oprocentowaniu, to korzystna koniunktura na rynku długu skarbowego naturalnie pozytywnie przyczynia się do budowania przewagi konkurencyjnej. Co więcej, zarządzający aktywnie poszukuje okazji inwestycyjnych na zagranicznych rynkach – ekspozycja na nie z reguły sięga do 15% aktywów netto. Koncentruje się on na obligacjach, które jego zdaniem są istotnie przecenione i mają potencjał do wzrostów. Jak dotychczas skutkuje to trafną selekcją i z reguły pozytywnie przyczynia się do wyników. Co ciekawe, w portfelu możemy znaleźć nawet nieco bardziej egzotyczne lokaty, które rzadko goszczą w portfelach konkurentów. Przykładem mogą być obligacje RPA, Serbii czy Chorwacji. Tylko niewielki odsetek w portfelu stanowią papiery korporacyjne, jednak ich rola w portfelu jest drugoplanowa. Warto dodać, że produkt ten jest oferowany za niewygórowaną cenę – zarówno opłata za zarządzanie, jak i za nabycie nie przekracza średniej dla grupy.

Uzasadnienie oceny
Fundusz NN Obligacji to bardzo solidny produkt. Jest on dedykowany inwestorom, którzy poszukują rozwiązań podejmujących realną walkę o wynik i sprawdzających się w różnych warunkach rynkowych. Dowodem na to jest zajęcie czołowych miejsc w tabeli zarówno w bardzo trudnym dla rynku długu 2016 r., jak i korzystnym 2019 r. Do niewątpliwych zalet funduszu należy również otwartość na zagraniczne rynki długu, która przy trafnej selekcji stanowi swego rodzaju „dopalacz”. Ta konstrukcja jak dotychczas sprawdza się zatem nie tylko pod kątem wynikowym, ale również znajduje rzeszę zwolenników – w ciągu niespełna dwóch lat aktywa funduszu zwiększyły się niemal trzykrotnie. Konkurencyjne stopy zwrotu są odzwierciedlone również w efektywności zarządzania funduszem. Produkt zarówno w krótkim (12M), jak i długim (36M) terminie uzyskał najwyższą notę (5a) w Rankingu Analiz Online, obrazującym relację zysku do ryzyka. Warto jednak mieć świadomość, że walka o wynik jest okupiona relatywnie wysokim ryzykiem, co nie każdy klient jest w stanie zaakceptować Naszym zdaniem powyższe czynniki, przy niewygórowanych kosztach, odzwierciedlają siłę i bardzo wysoką jakość tego rozwiązania. Dołączając do tego aktywność na zagranicznych (miejscami  niepopularnych) rynkach,  zacieśnioną współpracę ze spółką matkę oraz wielokrotnie podkreślaną przez nas wysoką jakość procesu inwestycyjnego otrzymujemy produkt, który naszym zdaniem zasługuje na ocenę 5 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Plusy: Minusy:
  • Doświadczony zarządzający.
  • Solidny proces inwestycyjny, zaplecze analityczne i konsekwentnie realizowana polityka inwestycyjna.
  • Bardzo konkurencyjne stopy zwrotu zarówno w krótkim, jak i długim terminie.
  • Skuteczne jak dotąd poszukiwanie dodatkowej stopy zwrotu na zagranicznych rynkach długu.
  • Podejmowanie realnej walki o wynik.

  • Wysoka na tle grupy zmienność stóp zwrotu funduszu, mierzona odchyleniem standardowym.

TAGI:

fundusze dłużne polskie papiery skarboweJarosław Karpińskiratingi i analizy funduszyrynki wschodzące

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę