Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Limit zaangażowania ex-OFE w krajowe akcje zostanie zmniejszony do 75 z 80 proc.

28.01.2020 | PAP
Na środowym posiedzeniu komisji sejmowych, rozpatrujących ustawę przekształcającą OFE w IKE, zostanie przedstawiona poprawka obniżająca pierwszy limit zaangażowania nowopowstałych IKE w krajowe akcje do 75% aktywów z 80 proc. oraz kolejnych limitów - poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda

"Jak mówiłem już wcześniej, widzimy potrzebę aktualizacji ustawy (przekształcającej OFE w IKE - PAP) w części dotyczącej poziomu zaangażowania IKE w krajowe akcje. Obecnie analiza wskazuje na to, że poziom ten jest teraz niższy wobec tego, który był w momencie tworzenia ustawy i chcielibyśmy te progi dostosować. Teraz OFE mają około 75 proc. portfeli w krajowych akcjach i spodziewamy się przesunięcia pierwszego limitu do tego poziomu" - powiedział na konferencji poświęconej przekształceniu OFE w IKE wiceminister Waldemar Buda.

W kuluarach konferencji wiceminister dodał, że na środowym posiedzeniu komisji, pracujących nad projektem ustawy, zaproponowana zostanie poprawka zmieniająca pierwszy limit zaangażowania nowopowstałych IKE w akcje polskich spółek na 75 proc. Dodał, że szczegóły dotyczące pozostałych limitów zostaną przedstawione na komisji, wstępnie jednak wiadomo, że one również zostaną obniżone odpowiednio o 3-5 pp.

W opinii wiceministra pozostawienie limitów bez zmian nie przełożyłoby się na istotne zwiększenie wycen spółek w portfelach OFE, ale wygenerowałoby niepotrzebne przepływy kapitału.

Według obecnego projektu ustawy, w dniu przekształcenia tj. 27 listopada 2020 roku minimalne zaangażowanie w akcje subfunduszu emerytalnego wynosić ma 80 proc. Tymczasem na koniec grudnia OFE miały ulokowane w krajowych akcjach 76,3 proc. aktywów. Jak wynika z obliczeń krajowych biur maklerskich, osiągnięcie zakładanego limitu wymagałoby zakupów akcji notowanych na GPW za kilka miliardów złotych. Jednocześnie w kolejnych latach, uwzględniając 15-proc. opłatę przekształceniową, którą w 2020 i 2021 roku fundusze zapłacą od aktywów osób przenoszących się z OFE do SFIO, zaangażowania subfunduszu w krajowe akcje powinno spadać.

Zgodnie z projektem ustawy, który w środę zostanie rozpatrzony przez Komisję Finansów Publicznych i Komisję Polityki Społecznej i Rodziny, w przypadku subfunduszu emerytalnego powstałego z przekształcenia OFE w IKE, maksymalna alokacja aktywów funduszu w krajowe akcje została ustalona na poziomie:

- 80 proc. wartości tych aktywów na dzień 27 listopada 2020 r.;

- 88 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2020 r.;

- 92 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2021 r.;

- 90 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2022 r.;

- 88 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2023 r.;

- 86 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2024 r.;

- 84 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2025 r.;

- 82 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2026 r.;

- 80 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2027 r.;

- 78 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2028 r.;

- 76 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2029 r.;

- 74 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2030 r.;

- 72 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2031 r.;

- 70 proc. wartości tych aktywów do dnia 31 grudnia 2032 r.

TAGI:

likwidacja OFEOFEprzyszłość OFEwartość i struktura aktywów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę