Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Zawieszenie Ratingu funduszu AGIO Kapitał

07.04.2020 | analizy.pl
W dniu 6 kwietnia 2020 roku doszło do zawieszenia odkupień dla funduszu AGIO Kapitał. Zarządzające nim AgioFunds TFI powołało się na odpowiednie zapisy w ustawie i w celu ochrony kapitału inwestorów zdecydowało się na ten radykalny krok – więcej piszemy o tym w dedykowanej wiadomości.

W lutym i marcu 2018 r. fundusze AGIO Kapitał oraz AGIO Kapitał Plus otrzymały od nas Ratingi na poziomie 3 gwiazdek. W uzasadnieniu pisaliśmy wówczas miedzy innymi, że:

  • W obydwu funduszach dopuszczalna jest wysoka koncentracja emitentów i wynika ona raczej z zachowania klientów (napływów i umorzeń), a nie decyzji zarządzającego per se,
  • Obligacje korporacyjne w portfelach tychże funduszy oferowały wyższą rentowność, ale też legitymują się wyższym ryzykiem kredytowym,
  • Zarządzanie tego typu portfelem jest trudne, z powodu bardzo skromnej płynności tego typu lokat w Polsce, a zaangażowanie w papiery dłużne przedsiębiorstw było istotnie wyższe niż konkurentów z grupy,
  • Produkt dedykowany jest tym inwestorom, którzy zdają sobie sprawę z przytoczonych wyżej czynników ryzyka

Niestety, w ostatnim czasie to wspomniane czynniki ryzyka zdeterminowały sytuację w obydwu funduszach – np. w zeszłym roku stopa zwrotu ucierpiała na skutek kłopotów spółki ZM Henryk Kania, w tym roku natomiast fala umorzeń przełamała płynnościowy falochron.

Dotychczasowa historia funduszy, które zawiesiły obsługę umorzeń, nie napawa optymizmem. Z uwagi na to, że jeszcze długo nie będzie wiadomo, jak będzie kształtować się portfel w trakcie zawieszenia oraz jakie zmiany w nim zajdą po wznowieniu możliwości dokonywania umorzeń, zdecydowaliśmy się na zawieszenie Ratingu funduszu AGIO Kapitał.

Jednocześnie będziemy monitorować dane dotyczące funduszu AGIO Kapitał Plus, jak i innych reprezentantów grupy, którzy muszą zmierzyć się z najtrudniejszymi warunkami rynkowymi od 2008 roku.  

TAGI:

AgioFunds TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne


zobacz także

↑ na górę