Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

W poszukiwaniu realnego zysku – inwestycje z potencjałem

30.06.2020 | Olga Sierakowska
W dobie historycznie niskich stopów procentowych inwestorzy, którzy poszukują realnego zysku, zmuszeni są do podjęcia wyższego ryzyka. Jakie rozwiązania warto zatem wziąć pod lupę – podpowiadamy

Historycznie niskie stopy procentowe (stopa referencyjna wynosi 0,1%) i relatywnie wysoka inflacja w Polsce (szacunkowa inflacja w czerwcu to 3,3%) powodują, że zabezpieczenie realnej wartości kapitału wymaga podjęcia nieco wyższego ryzyka. Oszczędzający znaleźli się w trudnym położeniu – odkładanie środków na depozytach czy kontach oszczędnościowych przestało być opłacalne. Mało satysfakcjonujące mogą okazać się również stopy zwrotu z funduszy, lokujących swoje aktywa w obligacje skarbowe, szczególnie te o relatywnie krótkim terminie zapadalności. W efekcie, aby zachować realną wartość kapitału (zachować jego siłę nabywczą) inwestorzy są zmuszeni do poszukiwania innych, nieco bardziej ryzykownych rozwiązań. W tym kontekście warto zwrócić uwagę np. na fundusze dłużne korporacyjne, mieszane, akcyjne czy surowcowe. Choć wiążą się one z większym ryzykiem, to jednak mają większy potencjał do wzrostów i dają szansę na ochronę kapitału przed inflacją. Poniżej pokrótce mówimy wybrane rozwiązania.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Fundusze dłużne korporacyjne

Szansę na ochronę przed inflacją mogą dać np. fundusze dłużne korporacyjne. Z reguły można na nich trochę więcej zarobić niż na produktach z ekspozycją na obligacje skarbowe, szczególnie te o krótkim terminie zapadalności. Zaletą inwestowania w obligacje przedsiębiorstw poprzez fundusze jest fakt, że w ich portfelach znajdziemy wiele papierów, wiec ryzyko upadłości pojedynczego emitenta jest rozproszone. Jeśli zdecydujemy się na wybór takich funduszy, to warto pamiętać, że wynik z naszej inwestycji w dużej mierze będzie zależał od kondycji kredytowej tych podmiotów. Warto zatem zwracać uwagę na udział papierów poszczególnych emitentów w portfelu – im jest on bardziej „poszatkowany”, tym mniejszy wpływ na wyniki funduszu mają ewentualne problemy z wypłacalnością wspomnianego emitenta.  

Fundusze akcyjne

Większy potencjał do wzrostów oferują fundusze akcyjne, ale wiążą się również z relatywnie wyższym ryzykiem. Dają one ekspozycję na akcje przedsiębiorstw, których ceny podlegają znaczącym wahaniom. W okresie hossy możemy na nich znacząco zarobić, ale w okresach bessy czy pogorszenia sytuacji emitenta możemy ponieść duże straty. Są to zatem produkty dla osób, które mają wysoki apetyt na ryzyko. Warto dodać, że szczególnie początkujący inwestorzy nie powinni kupować akcji dużą chochlą, lecz małą łyżeczką.

Fundusze surowcowe

Nieco bardziej „wysublimowaną” grupą funduszy, które również mogą pomóc nam zachować realną wartość naszego kapitału, są produkty z ekspozycją na surowce. Naturalnie również one obarczone są ryzykiem – ich wyniki zależą od zachowania cen surowców, a te mogą wahać się istotnie. Przykładem surowca, który może sprawdzić się w trudniejszych okresach rynkowych jest złoto. Często jest ono postrzegane również jako zabezpieczenie przed inflacją. Z uwagi na to, że z reguły ten kruszec zachowuje się nieco inaczej niż akcje czy obligacje, może on stanowić element dywersyfikacji portfela.

Wspomniane rozwiązania to tylko część produktów, które dają szansę na realne zyski. Warto być świadomym, że paleta dostępnych na polskim rynku rozwiązań jest bardzo szeroka. Duża jej część – rozwiązania spod egidy 14 TFI – dostępna jest na platformie inwestycyjnej Kupfundusz.pl. Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem funduszy, założenia bezpłatnego konta i korzystania z narzędzi, które pomogą nam w wyborze konkretnych rozwiązań. Warto również podkreślić, że odnalezienie się w nowej inwestycyjnej rzeczywistości, właśnie dzięki tego typu platformom może okazać się zdecydowanie prostsze niż pierwotnie zakładaliśmy. Warto zatem otworzyć się na nowe rozwiązania. Dzięki temu będziemy mogli zbudować portfel, który umożliwi realizację naszych celów. Budując go warto pamiętać o dywersyfikacji, czyli mieć w swoim portfelu kilka funduszy, które dają ekspozycję na różne klasy aktywów (np. akcje, obligacje, surowce). Pomoże nam to ograniczyć jego ryzyko.
 

TAGI:

fundusze surowcowerynek surowcowysrebrozłoto

Popularne


zobacz także

↑ na górę